Selecteer een pagina

Gastouderopvang Carla Veer

Uw veilige en betrouwbare gastouder in Monnickendam

Mijn naam is Carla Veer en ik ben een lieve, vriendelijke en zéér ervaren  (ruim 24 jaar) gastouder te Monnickendam waar u uw kinderen met een gerust hart kunt achterlaten. Ik besef als geen ander hoe belangrijk uw kindje(s) voor u is/zijn. Het zijn immers uw oogappeltjes die het allerbeste verdienen. Goede en betrouwbare opvang is dan ook een absolute vereiste! Ik kan u voorzien van professionele en pedagogisch verantwoorde opvang van uw kindje(s). Daarin word ik ondersteund door 2 gastouderbureau’s, tw. GOB Boelie te Katwijk aan Zee en GOB Krokodilletje te Deventer. Uiteraard sta ik als gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang LRKP nr. 164644325 en ben ik op de hoogte van alle hedendaagse opvoedkundige ontwikkelingen. Het zal uw kind aan niets ontbreken!

Diensten & Vaardigheden

Gastouderopvang Carla Veer werkt vanuit een pedagogisch uitgangspunt. Naast dat de kinderen gezellig met elkaar kunnen spelen, leren zij ondertussen ook van alles. Ik ben actief met knutselen waardoor kinderen vroegtijdig gestimuleerd worden hun creativiteit te ontplooien. Veel van de opvangtijd vul ik in met het doen van educatieve spelletjes. De werkwijze van leren door spelen is een bewezen en veel gebruikte leermethode. Als gastouder heb ik in het verleden mij op verzoek van ouders ook bekwaamd in het verzorgen van kindjes die extra zorg nodig hebben, zoals insuline prikken. Voor katheterisatie ben ik gecertificeerd via ZieZeZo, gespecialiseerde kinderzorg. Ik heb in het verleden ook kindjes op met een persoonsgebonden budget opgevangen. Dit is mijn professionele kinderopvang in huiselijke sfeer!

Garanties

Voor informatie kunt u zich vanzelfsprekend rechtstreeks tot mij wenden. Maar wanneer u uw kindje(s) door mij wilt laten opvangen, komt die opvang altijd tot stand via bemiddeling van GOB Boelie of  GOB Krokodilletje, de gastouderbureaus waar ik mee samen werk. In een koppelingsgesprek zal de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau die de koppeling tussen u en mij tot stand brengt ingaan op specifieke opvangwensen. In het koppelingsgesprek krijgt u uitgelegd wat Gastouderopvang in houdt en hoe het gastouderbureau mijn kwaliteit borgt. Verder maken wij gezamenlijk afspraken over opvangtijden, vergoedingen, pedagogische wensen e.d. en dit wordt vastgelegd in een overeenkomst die u met mij aangaat. Met het gastouderbureau van uw keuze gaat u eveneens een overeenkomst aan.

Gastouderopvang is een vak apart. GOB Boelie en GOB Krokodilletje vinden het belangrijk om u als ouders en mij als gastouder hierin goed te begeleiden. Als gastouder word ik minimaal twee maal per jaar door de bemiddelingsmedewerker op het opvangadres bezocht. En omdat ik bewust met 2 bureaus samen werk, heeft u bij mij de garantie dat ik 4 x per jaar wordt bezocht door 2 gastouderbureaus. Maar ook wordt ik zowel aangekondigd als ook onaangekondigd bezocht en getoetst door de GGD. En vindt er een continu screening via duo.nl/personenregisterkinderopvang.nl  plaats van mijzelf als ook van mijn huisgenoten. Zo wordt de kwaliteit van mijn opvang in Monnickendam voortdurend getoetst. Indien nodig zullen de gastouderbureaus mij ondersteunen met (pedagogisch) advies. Daarnaast houdt de bemiddelingsmedewerkers van beide van de gastouderbureaus telefonische voortgangsgesprekken met mij waarin bijvoorbeeld gekeken wordt of het pedagogisch beleid en het protocol kindermishandeling helder is. Ook voert de bemiddelingsmedewerker jaarlijks mondelinge evaluatiegesprekken met u als ouders, over uw tevredenheid met mij als gastouder bij de opvang van uw kindje(s). Kortom, de gastouderbureaus zijn er niet voor niets. Zij bieden tal van maatregelen die u de garantie geven dat de veiligheid van uw kindje(s) bij mij gewaarborgd is en blijft.

Uw ervaren gastouderopvang in Monnickendam

Bij Gastouderopvang Carla Veer in Monnickendam speelt en leert uw kind op een plezierige manier in een huiselijke sfeer. Gastouderopvang staat voor kleinschalige kinderopvang. Gewoon in ‘mijn’ huis en maar gelijktijdig met maximaal 6 kind(jes). Uw kind krijgt dus de aandacht die het verdient! Lees hier meer over mijn methoden.

Uw ervaren gastouderopvang in Monnickendam

Bij Gastouderopvang Carla Veer in Monnickendam speelt en leert uw kind op een plezierige manier in een huiselijke sfeer. Gastouderopvang staat voor kleinschalige kinderopvang. Gewoon in ‘mijn’ huis en maar gelijktijdig met maximaal 6 kind(jes). Uw kind krijgt dus de aandacht die het verdient! Lees hier meer over mijn methoden.

Educatief spelen

Een van de manieren om uw kindje(s) iets blijvends te leren is door ieder moment te verpakken als een spelletje. Spelenderwijs iets leren is immers de beste manier voor kindjes op jonge leeftijd. Dit blijft namelijk langer hangen en de kans op herhaling is groot. Door deze herhaling van het spel wordt het leren ook herhaald. Simpel, maar uiterst effectief. Voorbeelden daarvan zijn: kleuren benoemen, plaatjes herkennen en spelenderwijs leren tellen. Ik probeer mijn benadering in steeds aan te laten sluiten bij wat kinderen later op school te wachten staat. Om bij te blijven neem ik regelmatig deel aan het cursusprogramma’s van GOB Boelie en/of GOB Krokodilletje. Maar nog belangrijker….ik beoog mijn pedagogische benadering ook vooral samen te laten vallen met hoe de ouder zelf het kind wil laten leren. Ik wil graag in het verlengde van de ouder werken.

Pedagogische benadering

De pedagogische benadering die ik in mijn gastouderopvang in Monnickendam hanteer lopen parallel aan het pedagogisch beleid van GOB Boelie en GOB Krokodilletje en sluit aan bij de belevingswereld van uw kindjes. Deze benadering maakt het voor mij mogelijk dat ik de kindje(s) beter kan bereiken. Er ontstaat snel een veilige vertrouwensband. Ik stimuleer met geduld het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het opdoen van nieuwe vaardigheden bij de kindje(s). Hierbij wordt ik ondersteund door de bemiddelingsmedewerksters van beide gastouderbureau’s.

Buitenschoolse opvang

Als uw kindje(s) eenmaal naar school gaan, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden op een plek waar zij zich thuis voelen. Een vast moment is dan even de dag doornemen met een stukje fruit en wat te drinken. Uw kindje(s) krijgen dan net als thuis de mogelijkheid om te laten zien wat ze die dag op school hebben gedaan en gemaakt. Deze belangstelling en aandacht zijn een vast punt van de onderlinge interactie tussen mij als volwassene en het/de kindje(s). Tijdens het vervoer van en naar school zitten de kleine kindje(s) veilig in een comfortabele Rambler Walking Wagon en de wat oudere lopen direct naast mij. Ook dat behoort tot de mogelijkheden van Gastouderopvang Carla Veer te Monnickendam.

Administratie

Gastouderopvang gaat niet zonder een goed gastouderbureau. Dit is wettelijk zo geregeld en niet voor niets. Beide gastouderbureaus bieden u de garantie dat de opvang van en zorg voor uw kind(jes) bij mij in goede handen is. Ik werk niet voor niets samen met 2 bureaus. De ondersteuning krijgen van 2 gastouderbureau is mij een zegen en voor u als vraagouder een stukje zekerheid. U heeft daarover in het hoofdstuk ‘garanties’ al over kunnen lezen. Een andere taak van het gastouderbureau is de kassiersfunctie. Ik werk samen met GOB Boelie en GOB Krokodilletje

Dit bureau is naast haar hoofdtaak, het voor alle ouders voortdurend borgen van mijn kwaliteit als gastouder, ook verantwoordelijk voor de ‘kassiersfunctie’. De kassiersfunctie houdt in dat de facturatie en uitbetalingen aan mij als gastouderopvang in Monnickendam via het gastouderbureau moeten verlopen. Dit is wettelijk zo vastgesteld en dit is voor u ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

GOB Boelie en GOB Krokodilletje regelen deze administratie via een handig online systeem ‘Portabase’, waarbij u en ik allebei een eigen persoonlijke account hebben. In het persoonlijke account worden o.a. contracten, facturen, jaaropgaven en andere handige documenten opgeslagen.

Neem contact op met gastouder Carla Veer in Monnickendam

Wilt u meer weten over mij als gastouder in Monnickendam? U kunt mij gedurende kantooruren telefonisch bereiken of een e-mail sturen met uw vragen. Ik sta u graag te woord over de opvang die ik u en uw kindje(s) kan bieden.

Opvangdagen en bereikbaarheid

Mijn opvangdagen zijn: maandag t/m donderdag 07.00 – 19.00 uur

Ik ben tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06 – 1002 6910. Neem ik niet direct op, dan ben ik druk met kinderen. Spreek dan een boodschap en ik bel u z.s.m. terug. Ook kunt u mij mailen: gastoudercv@outlook.com